- Nhân vật lịch sử

Trần Hiến Tông (1329-1341)

Thái tử Vượng sinh năm Kỷ Mùi (1319), mới 10 tuổi lên nối ngôi, hiệu là Hiến Tông. Hiến Tông trị vì nhưng việc điều khiển triều chính, kể cả việc dẹp loạn Ngưu Hống ở Đà Giang, đánh quân Ai Lao xâm phạm bờ cõi đều do Thượng hoàng Minh Tông đảm nhận.

Trần Hiến Tông (1329-1341)
Trần Hiến Tông (1329-1341)

Hiến Tông làm vua đến năm Tân Tị (1341) thì mất, ở ngôi được 13 năm, thọ 23 tuổi.

Xem thêm các vị vua khác đời Trần:

Trần Minh Tông (1314-1329)

Vua Trần Anh Tông

Trần Nhân Tông (1279-1293)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *