Bài tập lý thuyết nhôm- nhận biết

Tổng hợp

MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

Câu 1: Cho biết số thứ tự của Al trong bảng tuần hoàn là 13. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Al thuộc chu kì 3, phân nhóm chính nhóm III.
B. Al thuộc chu kì 3, phân nhóm phụ nhóm III.
C. Ion nhôm có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s2.
D. Ion nhôm có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2
Câu 2: Cho phản ứng: 
Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + 3/2 H2.
Chất tham gia phản ứng đóng vai trò chất oxi hoá là chất nào?
A. Al.              B. H2O.                       C. NaOH.                    D. NaAlO2.
Câu 3: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?
A. ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA. 
B. cấu hình electron [Ne] 3s23p1.
C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện.
D. Mức oxi hoá đặc trưng là +3.
Câu 4: Mô tả nào dưới đây về tính chất vật lí của nhôm là chưa chính xác?

 1. Màu trắng bạc. B. Là kim loại nhẹ.
 2. Mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng. D. Dẫn điện và nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.
  Câu 5:Nhận xét nào dưới đây là đúng?
 3. Nhôm kim loại không tác dụng với nước do thế khử của nhôm lớn hơn thế khử của nước.
  B. Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH thì NaOH đóng vai trò chất oxi hoá.
  C. Các vật dụng bằng nhôm không bị oxi hoá tiếp và không tan trong nước do được bảo vệ bởi lớp màng Al2O3.
  D. Do có tính khử mạnh nên nhôm phản ứng với các axit HCl, HNO3, H2SO4trong mọi điều kiện

Câu 6: Có thể dùng bình bằng Al để chuyên chở các dung dịch nào sau đây?

A. dung dịch KOH, NaOH.

B. dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4

C. dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

D. dung dịch HCl, H2SO4

Câu 6: Trường hợp nào dưới đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?
A. Thêm dư NaOH vào dung dịch AlCl3
B.Thêm dư AlCl3 vào dd NaOH.
C. Thêm dư HCl vào dung dịch Na[Al(OH)4]. 
D. Thêm dư CO2 vào dd NaOH.
Câu 7: Kim loại có thể điều chế được từ quặng boxit là kim loại nào?
A. Nhôm.                    B. Sắt.                                     C. Magie.                                D. Đồng.
Câu 8: Kim loại có thể điều chế được từ quặng hematit là kim loại nào?
A. Nhôm.                    B. Sắt.                                     C. Magie.                    D. Đồng.

Câu 9: Kim loại có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là kim loại nào?
A. Nhôm.                    B. Sắt.                                     C. Magie.                                D. Natri.
Câu 10: Kim loại chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy là kim loại nào?
A. Kẽm.                      B. Sắt.                                     C. Natri.                                  D. Đồng.
Câu 11: Al + NaOH + H2O→NaAlO2 + H2 . Phản ứng trên chứng tỏ:

A.nhôm khử được H+ của nước trong môi trường bazo

B.nhôm oxi hóa được H+ của nước trong môi trường bazo

C.nhôm có tính lưỡng tính

D. nhôm tan được trong dung dịch NaOH

Câu 12: Khi cho phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) vào nước đục. hiện tượng gì sẽ xảy ra:

A.không có hiện tượng gì                      B. có kết tủa lắng xuống, nước trở nên trong

C.nước trong đồng thời có khí thoát ra             D. nước trong, có khí không màu thoát ra

Câu 13: Khi cho phèn nhôm amoni((NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O ) vào dung dịch Na2CO3 có hiện tượng gì:

A.không hiện tượng                           B.có kết tủa trắng keo và khí mùi khai.

C. có khí không mùi, không màu D. có kết tủa trắng tạo thành

Câu 14: Khi nhỏ vài giọt dung dịch quỳ tím vào dung dịch phèn nhôm amoni thì dung dịch có màu:        A.Xanh               B. hồng        C. tím                 D. không màu

Câu 15: Cho từ từ đến dư dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra:

A.không hiên tượng      B.có kết tủa trắng keo xuất hiện sau tan trong H2SO4 dư

C.có kết tủa trắng, không tan trong H2SO4 dư             D. có kết tủa đen

Câu 16: Nhỏ từ từ  dung dịch NaOH vào dung dịch Al(NO3)3. Hiện tượng sẽ xảy ra:

A.không hiên tượng

B.có kết tủa trắng keo xuất hiện sau tan trong NaOH dư.

C. có kết tủa trắng, không tan trong NaOH dư

D. có kết tủa nâu

Câu 17 : Nhỏ từ từ  dung dịch NH3 vào dung dịch Al(NO3)3. Hiện tượng sẽ xảy ra:

A.không hiên tượng

B.có kết tủa trắng keo xuất hiện sau tan trong NH3 dư.

C.có kết tủa keo trắng, không tan trong NH3 dư

D. có kết tủa nâu

Câu 18: Trong công nghiệp người ta sản xuất nhôm bằng cách nào dưới đây:

A.điện phân hỗn hợp nóng chảy Al2O3 với Criolit

 1. điện phân nóng chảy AlCl3
 2. Dùng chất khử mạnh H2, CO, C… khử Al2O3 ở nhiệt độ cao
 3. Dùng kim loại mạnh đẩy Al ra khỏi dung dịch muối .

Câu 19 : Criolit(3NaF.AlF3) được  thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất Al vì:

A.Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, tiết kiệm năng lượng.

B.Làm tăng độ dẫn điện Al2O3 nóng chảy

C.Tạo 1 lớp ngăn cách để bảo vệ nhôm nóng chảy không bị oxi hóa

D.Bảo vệ điện cực không bị ăn mòn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *