Lí thuyết muối nitrat

Ôn tập môn Hóa

MUỐI NITRAT – A(NO3)n

  1. Lý thuyết
  2. Là tinh thể tan và điện li hoàn toàn trong nước
  3. Phản ứng nhiệt phân [có bản chất là phản ứng oxh-k nội phân tử]
  4. a) .. > Mg: muối nitrit + O2

Minh họa: KNO3  KNO2 + 1/2O2

Ngoại lệ: Ba(NO3)2  BaO + 2NO2 + 1/2O2

  1. b) Mg ..  Cu  Oxit kloại hóa trị cao nhất + NO2 + O2

Minh họa: Mg(NO3)2  MgO + 2NO2 + 1/2O2

Chú ý:            1. 2Fe(NO3)2  Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2

  1. Tỉ lệ mol khí NO2 và O2 vừa đủ để hấp thụ vào H2O cho HNO3

2NO2 + 1/2O2 + H2O ® 2HNO3

  1. c) Cu > .. Kloại + NO2 + O2

Minh họa: AgNO3  Ag + NO2 + 1/2O2

 

  1. Nhận biết A(NO)

Khi cho vào nước: A(NO)® An+ + NO3

Thuốc thử là: Cu + H2SO4 loãng (NO) không màu hoá nâu trong không khí (NO2), dung dịch xanh lam: 3Cu + 8H+ + 2NO3  3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Chú ý:            1. Fe(NO3)2® Fe2+còn khả năng khử.

  1. Fe(NO3)3® Fe3+ có khả năng tác dụng với Fe, Cu tạo ra Fe2+.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *