Bài tập amin tác dụng dd muối

Ôn tập môn Hóa

: AMIN TÁC DỤNG DUNG DỊCH MUỐI CỦA KIM LOẠI :

AlCl3  + 3CH3NH2  + 3H2O  Al(OH)3 +3CH3NH3Cl (giống muối amoni)

Tỉ lệ Số mol amin/muối = hóa trị kim loại:

Cu(OH)2, Zn(OH)2, AgCl bị hòa tan trong dung dịch amin

Bài tập:

Câu 1: Cho 9,3 gam 1 amin no, đơn chức , bậc 1 tác dụng  với dd FeCl3 dư thu được 10,7g kết tủa.CTCT amin        A.CH3NH2           B.C2H5NH2               C.C3H7NH2                  D.C4H9NH2

          nAmin/n kết tủa= hóa trị =3

nAmin= 0,3, Mamin=9,3:0,3=31= CH3NH2

Câu 2: Dung dịch etylamin tác dụng  được  với dung dịch muối nào sau đây:

A.FeCl3        B.FeCl3 và NaCl                C.NaCl                  d. không có muối nào

Câu 3: Cho muối clorua của 1 kim loại R hóa trị II tác dụng 50g dung dịch metyl amin 12,4% thu được 5,8g kết tủa. Tên kim loại: Nhôm, magie, canxi, kẽm

Câu 4: Cho 100 gam dung dịch AlCl3 tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch etylamin 67,5% . Tính nồng độ % AlCl3. Tính khối lượng kết tủa thu được .

Câu 5: Nêu hiện tượng khi cho

-Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch CuCl2

ban đầu tạo kết tủa xanh,khi kết tủa đạt  cực đại ,kết tủa tan  thành dung dịch xanh lam

– Cho từ từ dung dịch CuCl2 vào dung dịch NH3

tạo kết tủa xanh và kết tủa tan ngay tạo dung dich xanh

– Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch FeCl3

có kết tủa đỏ nâu.

– Cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch CH3NH2

có kết tủa dạng keo trắng

– Cho từ từ dung dịch CH3NH2 tới dư vào dung dịch ZnCl2

có kết tủa trắng, sau khi đạt cực đại, kết tủa tan thành dd ko màu

-Cho từ từ dung dịch ZnCl2 vào dd CH3NH2

Câu 6: Hợp chất CH3 – NH – CH2CH3 có tên đúng là

  1. Đimetylamin. B. EtylMetylamin.
  2. N-Etylmetanamin. D. Đimetylmetanamin.

Câu 7: Chất nào là amin bậc 2 ?

  1. H2N – CH2 – NH2. B. (CH3)2CH – NH2. C. CH3 – NH – CH3.        D. (CH3)3N.

Câu 8: Thể tích nước brom 3% (d = 1,3g/ml) cần dùng để điều chế 4,4g tribormanilin là

  1. 164,1ml. B. 49,23ml. C. 146,1ml.                D. 16,41ml.

Câu 9: Khối lượng anilin cần dùng để tác dụng với nước brom thu được 6,6g kết tủa trắng là

  1. 1,86g. B. 18,6g. C. 8,61g.                         D. 6,81g.

Câu 10: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là

  1. 2 B. 5 C. 4                           D. 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *